Nothing....

 

 

 

 

  ک.ش.و.ر.م

در سوگ ب.ی ن.ظ.م.ی

می میرد

اما هنوز

ناظم مدرسه ای که دور نیست

پشت میکروفون

با هزاااار امید فریاد میزند

از جلو نظاااام

خبردار

............

 

 

 / 5 نظر / 24 بازدید
مهدخت

این روزهـا تنهـا حس می‌کنم گـاهی کمی گُنگَم گاهی کمی گیجم حس می‌کنم از روزهـای پیش قـَدری بیشتـر این روزهـا را دوست دارم گـاهی از تو چه پنهـان با سنگ‌ها آواز می‌خوانم،و قَدر بعضی لحظـه‌ها را خوب می‌دانم

راگاتزا

آره والا !

sahar

سلام آیا با تبادل لینک موافقید؟