کشف حال کنونی "من"

چــــــــقـــــــــدر حس عجیبیست!

آرامش است یا بی خیالی؟ شاید هم تهوع زیرپوستی از دروغـــــ . . .

شاید هم نتیجه ی اعتماد های شکست خورده !

نه نه! تجربه است. تجربه ایست عجیب.

(دلم گرفت از این همه اتفاقات مهم زندگی که به ایــــــن آسانی "تجربه" نام گرفتند.)

یافتم . از بین رفتن کورسوی امید شکفتن با کسیست که رویای تنهایی هایم را با وجودش حرفهایش و بودنش به واقعیت تبدیل کند.     نه... نا امیدی نیست.

این است : یک حرکت بی نظیر و خارق العاده که مرا سوق میدهد به سمت انکار وجود                                        

                                            عـــــ  شــــ  قـــــــ ....

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
بهار

عــــــــــــشق... بی گانه ام با واژه ای که بودم را و تمام احساسات درونی ام را به چالش کشید... حالا من نیستم... احساس را هم نمیشناسم... ناز شستت عـــــــــــــشق.. ببین چه کردی با من... بهــــــــــــــار

نغمه

[متفکر]