شاهکاری از قرن 20 آمریکا

 

 

 

پسرم

این ساعت را به تو میبخشم

نه برای اینکه گذر زمان را به خاطر داشته باشی

بلکه میخواهم ثانیه ای آن را به فراموشی بسپاری

و تمام زمان باقی را صرف غلبه بر زمان نکنی

زیرا تا به حال هیچ جنگی رنگ پیروزی را به خود ندیده

راستش را بخواهی... اصلا جنگی توام با پیروزی وجود ندارد

میدان جنگ تنها بشر را یاد حماقت و نومیدی می اندازد

پیروزی توهم فیلسوفان و احمق هاست...

 

 

 

ترجمه ای آزاد از خشم و هیاهو     به قلم ویلیام فالکنر

 

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
ma

Tarjomeye khodetoone?