کــــــــابـــــــوس

اونقـــــــدر کہ از عوض شدטּ آدما وحشــــــــتـــــ...... دارم

از (!!)عوضے(!!) شدنشون وحشت ندارم

.

.

.

.

.

توصیہ نوشت: عوض نشیــــــــــــــد رفقا.

/ 8 نظر / 8 بازدید
امین

بهترین وبلاگ ازان شماست به من سرگشت پریشان سربزنید[گل]

صاعقه

همه جا میگن : بروز باشید پس چه جوری میشه عوض نشد؟ همه عوض میشن و قانون زندگی اینه[گل] سلام بسی تلخ و گریز ناپذیر بود موفق باشی[گل]

فانی کده

سلام نم خوای لینک کنی..... عالی بود.[گل]

سحر

به عوضی شدنشون عادت کردیم اما به عوض شدنشون نه... عوض که میشن تو هم عوضت میکنن

بهار

یه انسان که عوض میشه... یا آدم میشه...یا عوضی میشه.. اونی که آدم میشه..عوضی بوده... اونی که عوضی میشه ادم نبوده...

فاطمه

بله خب عوض شدن خیلی بده[خنثی]