آدم بــرفـــی

دلت نگیرد آدم برفی...

بغض نکن.

شاکی نباش.

در همین حوالی

کسی هست

که به اندازه ی تـــــمــــام سردیهایــت

د ا غ  بر دلش مانده.

/ 7 نظر / 6 بازدید
nobody

به شانه ام زدی تا دلتنگی هایم را تکانده باشی به چه دل خوش کرده ای ؟ تکان برف از شانه های آدم برفی گروس عبدالملکیان

بیچاره آدم برفی آغاز دلگرمیش پایان زندگیشه[ناراحت]

بهار

اون منما...که داغ بر دلم مونده... فراموش کردن تو هنر میخواهد و من بی هنرترین انسانم!! ...

شب مهتاب

کاش آدما هم مثل آدم برفی با سردی جون میگرفتن...

بهار

ای بابا اجی.. دور و نزدیک نداره... حقیقت اینه

نغمه

درست میشه.اونی که اون بالا نشسته و ادمارو داغ میکنه حتما مرهمی هم براش در نظر گرفته.[گل]