سیب

به مزه ی سیبی که موقع عکس گرفتن می گفتی بگویم بودم ؟

انکه برای هر دویمان شیرین بود !

پس تو چرا سیب دندان زده ام کردی و پرتم کردی در کوچه پس کوچه ها ؟!

/ 5 نظر / 5 بازدید

شاید اون سیب رو فقط برای عکس انداختن می خواسته. شاید می خواسته پز بده که سیب داره.بعضیا فقط چشماشون کار میکنه حس چشایی ندارن سرخی سیب رو می بینن مزه ی سیب رو نمی فهمن. اگه فهمیدی چی گفتم[نیشخند]

از این به بعد خواستی عکس بندازس نگو سیب تو عکسات خودت باش خود خودت با همون احساسی که اون موقع داری. سیب نگو سیب باش شاید یکی واقعا حوا بودو وسوسه ی سیب شد

شاید از اینجا هم بیرونمان کردند حوا سیبی بخور ببخش که زیاد حرف زدم دست خودم نیست سیب می بینم احساساتی میشم[نیشخند]

مریم

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد : چه سیب قشنگی ! حیات نشئه ی تنهایی است

مغزاکبند

کپ برداری باذکر منبع مجازه؟ وبت خیلی خوبه