یک اول شخص مفرد که دیگر "من" نیست :)

 

 

 

در مــــن

چیزی شبیه به

یک حــــــادثـــــــه موج میزند

چیزی شبیه به

تکرار روزهای خوب گذشته

من

دیگر

آن

اول شخص مفرد سابـــــــــق

نیستم

 

 

 

/ 5 نظر / 42 بازدید
ma

Zamire jam shodi alan?[بغل]

zahr&amin

سیب هنوز هم شیرین است هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد ، شیطان بهانه بود

zahr&amin

ب ما هم سر بزنو با نظراتت خوشالمون کن[ماچ]

راگاتزا

[گل] عالییی