هــــــــــــــــــــــــــــــــــــر گــــــــــــــــــــــــــــــز

اگر

روزی

هزار روز

یک میلیون روز

فرسنگها روز از امروز فاصله بگیرم

دنیا دنیا از امروز دور شوم

وقتی که حتی نامت را به سختی به یاد بیا ورم

و زمان خاطراتت را کهنه کند

یک چیز را همیشه به یاد خواهم داشت

به همین تلخی....

 اشکهایم که امروز سنگفرش خیابان را مهمان کرده بودند

تو را

                                 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــر گــــــــــــــــــــــــــــــز

نخواهند بخشید.

/ 3 نظر / 17 بازدید
مریم

نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند . و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا ابد شنیده خواهد شد .

نغمه

نمیدونم چی بگم.

شهلا7

تو را نمیبخشم برای هیچ چیز.. آمدنت بودنت ماندنت رفتنت که تمام این ها یک درد بود و به لجن کشیدن خاطراتم هزار درد بود.