بــــهــــار مــن

         به گوش هستم............................................................... وقتی در ساکت ترین لحظه ها ی پایانی............................ آهسته می آیی.............................................................. به امید تحویل دل طوفانی یک من کهنه........................... اما من........................................................................... ســــــــــــالهاست.......................................................... یک ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 32 بازدید
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
9 پست
بهمن 90
18 پست
دی 90
16 پست