۱۱:٢٩ ‎ب.ظ :: ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: دختر کویر

سکـــــــــوت کـــــــن

صـــــــــــــدای نبودنهـــــــــــایت کــــــــر میکنـــــــــد لبـــــــــــــان خمــــــــــــــــوشــــــــــــم را

 

صـــــــــــــدای نبودنهـــــــــــا را سکـــــــــوت کردن

 یعنی بــــــــــــــــودن

 یعنی بیـــــــــــــــــــاTAG's:

Daisypath Graduation tickers
•‿• دخــتـــــر ڪـویــــــر •‿•