٢:٤٢ ‎ب.ظ :: ٥ فروردین ۱۳٩۱ :: دختر کویر

دختــــــرکـــــ

آرزو کرد کاش

کسی بود

که جای عیدی های رنگارنگ

کمی


    رنــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

به زندگی اش می پاشید.

TAG's:

Daisypath Graduation tickers
•‿• دخــتـــــر ڪـویــــــر •‿•