٩:۳٠ ‎ق.ظ :: ۱ بهمن ۱۳٩٠ :: دختر کویر

غریبانه دلم تنگ خواهد شد.

    برای درسهای این ترم...

        برای فرانسه...

          برای سیری در تاریخ ادبیات انگلیس....

             برای فنون و صناعات ادبی........

               برای نمایشنامه های شکسپیر.......

                  وای مخصوصا نمایشنامه ها...........

کاش جای تمسخر  می دانستند این درسها همه ی دلخوشی ام بودند.

در اوج تنهایی پناهگاهم بودند و در سطر سطر شاهکارهای ادبیاتی غمم را خط به خط پنهان می کردم.

خداحافظ جان پناه    تلخروزهای    زندگیم.

TAG's:

Daisypath Graduation tickers
•‿• دخــتـــــر ڪـویــــــر •‿•