٥:٠٠ ‎ب.ظ :: ٢ شهریور ۱۳٩٢ :: دختر کویر

 

 

 

مــــی گوینــــــــد

امروز

متولد شــــــده ام

مثل

آغـــــــاز بغــــــــض

فروخورده ی

عجیبــــــــــــــــی

که

بعـــــــد سالـــــها

جرأت

گــــریــــه شــــدن

می یابد

می بــــــــــــــــارم

مثل

بــــــــــــــــــــــاران...

 

 

 

 

TAG's:

Daisypath Graduation tickers
•‿• دخــتـــــر ڪـویــــــر •‿•